Żwirek, odpady, segregowanie

W dalszym ciągu męczy mnie oczywiście temat less waste i zero waste w hodowli kotów.

Zacznijmy od tego, że sporo czas temu miałam okazje zwiedzić warszawską oczyszczalnię ścieków Czajka.

A potem zaczęłam myśleć o tym, jak zużywać mniej lub oszczędzać w przypadku hodowli.

Na pierwszy ogień poszedł żwirek.

 

Zaczniemy może od tego, że już kilka razy pisałam o tym, że zwykle używamy żwirku bentonitowego. Jego jakość jest super, zużywamy go stosunkowo mało. W przypadku kociąt stosujemy pelet.

Co ze żwirkami biodegradowalnymi?

I tu myśl – a może by go do toalety? W końcu niektórzy mówią, że można te biodegradowalne żwirki spłukiwać w toalecie.

No i pojawia się USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

i  “Art. 9. 1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; ”

Czyli – żwirek drewniany powinien być normalnie wyrzucany do kosza na śmieci, a nie spłukiwany w toalecie.

No a co ze żwirkiem silikonowym?

Tu jest dziwniejsza sprawa.

https://kontakt24.tvn24.pl/wy-pytacie-specjalista-odpowiada-pasztet-zwirek-silikon,92211.html

Znalazłam takie wyjaśnienie. Czyli zależy to od uchwały gminy.

W Warszawie: https://segregujna5.um.warszawa.pl/odpady/brudny-zwirek-silikonowy-dla-kota/ wyraźnie napisane. Wyszukiwarka https://segregujna5.um.warszawa.pl/ pozwala nam zapytać też i o żwirek bentonitowy 🙂

W Sopocie też jest odpowiedź: http://sopocianiesegreguja.pl/zadaj-pytanie/

Jest jeszcze jedno ale… Ile rozkłada się żwirek silikonowy????

Nadal więc temat stoi otworem.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Content is protected !!