Element of Suprise

FEMALE

  • Date of Birth Apr 26, 2020
  • Color f
  • Mother CH Slavuta's Keiti
  • Father AS BLUE AS SKY Non Graviti*PL

Kotka zwana po domowemu Wrotką 🙂

Zamieszkała na Śląsku z Panią Anią, której umila wspólne chwile.

1+
1+