Zdrowie

Mogą wystąpić wady genetyczne: niedobór kinazy pirogronianowej (PK), postępujący zanik siatkówki PRA (Progressive Retinal Atrophy), inaczej PRD (Progressive Retinal Degeneration), wrodzona wielotorbielowatość nerek (PKD), wady w budowie twarzoczaszki, wady zgryzu, nadmierne łzawienie oczu, problemy z oddychaniem.

0
Category: zdrowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.