Klasy wystawowe kotów

Poniżej znajdują się wszystkie klasy wystawowe spotykane na wystawach organizowanych przez WCF:

Klasa 1 World Champion – P.H. (Światowy Champion)
W tej klasie koty mogą startować do nagrody Best Variety i/lub  Best in Show. Mogą otrzymać nagrodę honorową  Prize of Honour.
Klasa 2 World Premier – P.H. dla kastratów (Światowy Premier)
W tej klasie koty mogą startować do nagrody Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter. Mogą otrzymać nagrodę honorową  Prize of Honour.
Klasa 3 Grand European Champion w Europie od GR. Continental Champion CACM (Wielki Europejski (Kontynentalny) Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu World Champion. Muszą otrzymać certyfikat  CACM w 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów i jedno z tych państw musi być na innym kontynencie. Muszą otrzymać  98 punktów zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 4 Grand European Premier w Europie od GR. Continental Premier CAPM dla kastratów (Wielki Europejski (Kontynentalny) Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu World Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPM w 3 międzynarodowych wystawach w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów i jedno z tych państw musi być na innym kontynencie. Muszą otrzymać  98 punktów zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 5 European Champion w Europie od Continental Champion GCACE (Europejski Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu GR. European Champion w Europie od GR. Continental Champion. Muszą otrzymać certyfikat GCACE na 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 6 European Premier w Europie od Continental Premier GCAPE dla kastratów (Europejski Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu GR. European Premier w Europie od GR. Continental Premier Muszą otrzymać certyfikat GCAPE na 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 7 Grand International Champion ? CACE (Wielki Międzynarodowy Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu European Champion w Europie od Continental Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACE w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 8 Grand International Premier CAPE dla kastratów (Wielki Międzynarodowy Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu European Premier w Europie od  Continental Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPE w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 3 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 9 International Champion CAGCIB (Międzynarodowy Champion)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Grand International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CAGCIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 10 International Premier CACPIB dla kastratów (Międzynarodowy Premier)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Grand International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACPIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 97 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 11 Champion CACIB
W tej klasie koty konkurują do tytułu International Champion. Muszą otrzymać certyfikat CACIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 95 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 12 Premier CAPIB dla kastratów
W tej klasie koty konkurują do tytułu International Premier. Muszą otrzymać certyfikat CAPIB w 3 międzynarodowych wystawach organizowanych przez WCF w 2 różnych krajach od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 95 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 13 Open class (zaczyna się od 10 miesięcy) CAC (klasa otwarta)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Champion. Muszą otrzymać certyfikat CAC w 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych przez WCF od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 93 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety i/lub Best in Show.
Klasa 14 Neuter class (zaczyna się od 10 miesięcy) CAP (klasa kastratów)
W tej klasie koty konkurują do tytułu Premier. otrzymać certyfikat CAP w 3 międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych przez WCF od 3 różnych sędziów. Muszą otrzymać 93 zgodnie ze standardem. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu Best Variety Alter i/lub Best in Show Alter.
Klasa 15 Kitten 6 -10 miesięcy (Kocięta)
Koty wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 6 miesięcy w pierwszym diu wstawy I nie mogą być starsze niż 10 miesięcy i muszą być zarejestrowane w księdze rodowodowej LO lub RIEX odpowiedniego klubu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Mogą startować również do tytułu ?Best Variety Kitten 6 – 10 months i/lub Best in Show Kitten 6 – 10 months.
Klasa 16 Kitten 3 – 6 miesięcy (Kocięta)
Takie same zasady jak w klasie 15, ale dla kociąt w wieku od 3 do 6 miesięcy.
Klasa 16a Babies 10 tygodni – 3 miesiące (Kociątka)
Takie same zasady jak w klasie 15, ale dla kociąt w wieku od 10 tygodni do 3 miesięcy.
Klasa 17 Novices – Nowicjat
Jest to klasa dla kotów o niewiadomym pochodzeniu ? wystawia się w niej kotka, aby sprawdzić jego „rasowość”. W klasie tej mogą być wystawione koty od 6 miesiąca życia, w swojej macierzystej organizacji nadzorowanej przez krajowe stowarzyszenie  hodowców. Sędzia musi być poinformowany o powodzie, dla którego kot jest wystawiany w tej klasie. Kot może być wystawiany tylko RAZ w klasie Nowicjatu. Wymagany jest podpis dwóch sędziów. Aby kot został zarejestrowany musi otrzymać ocenę Excellent.
Klasa 18 Colour determination class (determination class) Klasa określenia koloru
Kocięta mogą startować w tej klasie od 3 miesiąca życia. Otrzymują tylko kwalifikacje bez klasyfikacji, tzn. ustala się tylko kolor, a nie przyznaje oceny.
Klasa 19 Household pet – Koty Domowe
W kalasie tej mogą być wystawiane koty, które nie przypominają pod względem fenotypu rozpoznanych przez WCF ras kotów. Koty są klasyfikowane I mogą być nominowane do nagrody  Best Household Pet of the Show.
Klasa 20 Litter class – Mioty (10 tygodni – 3 miesiące)
Mioty powinny być oceniane według standardu swojej rasy i zgodnie z ich rozwoju. Im więcej doskonałych cech jest w kociakach, tym lepszy miot. Kocięta wystawiane w tej klasie nie mogą być młodsze niż 10 tygodni w pierwszym dniu wystawy i nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Mogą być również nominowane do  Best in Show Litter.
Klasa 21 Veteran class – Klasa Weteraów
W tej klasie wystawiane mogą być koty legitymujące się rodowodem starszym niż 8 lat. Otrzymują kwalifikacje  Excellent. Nie mogą otrzymać mniej niż 95 punktów. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety Veteran i/lub Best in Show Veteran.
Klasa 22a Provisionally recognized breeds – Rasy wstępnie uznane
Klasa ta jest przeznaczona dla raz wstępnie uznanych, z uznanym kolorem,  ze wstępnie uznanym kolorem i nieuznanym kolorem. Koty otrzymują kwalifikację Excellent i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety provisionally recognized breed i/lub Best in Show provisionally recognized breed.
Klasa 22b Provisionally recognized colours to recognized breeds – Wstępnie uznane kolory w uznanych rasach
W klasie tej wystawia się wszystkie wstępnie uznane kolory w uznanych rasach. Koty otrzymują kwalifikację ?Excellent? i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Konkurują również o tytuł Best Variety provisionally recognized colour, ale nie uczestniczą w Best in Show.
Klasa 23 Breeds in the process of recognition – Rasy w trakcie procesu uznawania
Zaliczamy do tej klasy wszystkie rasy I wariacje kolorów, które są w trakcie procesu rospoznawania.
Koty otrzymują kwalifikację Excellent i są klasyfikowane od najlepszego do najgorszego, ale nie otrzymują żadnego certyfikatu do tytułu. Osobno ocenia się koty z różnych ras, kolorów i płci. Nie mogą startować do Best In Show.
Klasa 24 Exhibit only – Klasa reklamy
W klasie tej znajdują się koty wystawiane, czyli przywiezione na wystawę, ale nie będące poddane ocenie sędziowskiej, czyli nie biorące udziału w konkurencjach.