Standard agreement

UMOWASPRZEDAŻY KOTA / AGREEMENT OF CAT SALE Sprzedający-hodowca/ Breeder-seller: Imięnazwisko…………………………………. cattery……………………………………………. Registeredin (WCF)………………. adres……………………………………………… phone……………………………………………. e-mail:…………………………………………… Nabywcakota/Buyer:…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. phone:………………………………………………………………………… e-mail:………………………………………………………………………… Podstawowe dane dotyczące kota/ Data of the cat: Breed:…………………………………………… sex:……………………………………. Color:……………………………………………………… Microchipnumber:……………………………………………………… Pedigreenumber:………………………………………………………… Name of cat:………………………………………………………………. Date of birth:……………………………………………………………….. Sire:………………………………………………………………………….. Queen:……………………………………………………………………….. Price:…………………………………………………………………………. Deposit:…………………………………………………………………….. WARUNKI UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻYKOTA / CONDITIONS Sprzedający (hodowca)gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez nabywcę jest on klinicznie zdrowy i wolny od chorób pasożytniczych. Kot nie wykazuje żadnych wad genetycznych i anatomicznych.Hodowla jest wolna od chorób PKD, FIV, FeLV. The breeder guarantees that cat… Read More Standard agreement