Szachownica Punneta

Szachownica Punnetta – tabela, w której przedstawia się możliwe kombinacje typów gamet w czasie zapłodnienia. Została opracowana przez angielskiego genetyka Reginalda Punnetta.


Chciałabym przedstawić, jak używać tych szachownic w hodowli.

Szachownica Punneta jest zwykle używana dla jednej cechy na raz, ale poszukując informacji znalazłam też i takie,, że niektórzy potrafią skonstruować szachownicę dla 5 cech na raz. Jednak jest to możliwe jedynie wtedy, gdy cechy te nie są od siebie wzajemnie zależne.

Szachownica Punneta przydatna jest jednak jedynie dla cech dominujących / recesywnych . Nie służy do określania dziedziczenia koloru związanego z płcią.

 

Żeńskie komórki rozrodcze to komórki jajowe .
Męskie komórki płciowe to plemniki.
Są one wspólnie nazywane "gametami".

Tworząc nowy organizm z organizmów matki i ojca w szachownicy Prunneta wygląda to nastepująco:

A i B określają geny matki

C i D określają geny ojca

  C D
A 25% 25%
B 25% 25%

 

Stosowane oznaczenia:

Dominujące allele są oznaczone dużą literą, ABC.
Recesywne allele są oznaczone małą literą, abc.

 

Wewnętrzne cztery kwadraty przedstawiają prawdopodobieństwo lub szanse, że potomstwo z tego konkretnego krycia zakończy się
określonym zbiorem genów (zwanym genotypem).

Jest to prawidłowo określane jako% szansy na potomstwo odziedziczające wyniki kombinacji genów.
Każda komórka daje 25% szansy.

Jak to wykorzystać - przykład

Wykorzystujemy gen rozjaśnienia, cechy recesywnej.

Zakładamy, że mamy jedynie koty z genami dominującymi. Ich rodzice również mieli jedynie geny dominujące. Ale kocur i kotka w rodowodzie wśród przodków mieli rozjaśnienie.

Jak więc uzyskać rozjaśnione kociaki z ciemnych kotów?

Zakładamy, że oboje rodzice są czarni. Każdy z nich ma po 1 sztuce rozjaśnionego genu, jest to gen recesywny

d - będzie oznaczał gen rozjaśniony

D - gen koloru podstawowego, nierozcieńczonego

Każda para genów rodzicielskich to Dd.

  D d
D DD dD
d Dd dd

 

Wyniki :
25% szans na DD lub gen koloru podstawowego;
50% szans na Dd lub gen koloru podstawowego niosący jeden rozjaśniony gen;
i 25% szans na dd lub rozjaśnione kolorowe kotki !!!!!!

No Comments Yet.

Leave a comment